Referenties

Axxicom Thuishulp

Waarom heeft u gekozen voor Danella? 

Danella heeft een brede ervaring. Kwam in de gesprekken rustig, doelgericht, vaardig en zeer professioneel over. Ze luistert actief.

Welke werkzaamheden heeft Danella binnen uw organisatie uitgevoerd? 

HR business partner. In deze functie had zij een adviserende rol m.b.t alle vraagstukken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij was zij een geduchte sparring-partner voor de operationeel verantwoordelijke manager. Ze was actief lid van het MT van Axxicom Thuishulp, m.b.t het uitzoeken van strategische HR vraagstukken. Daarnaast projectleider van complexe vraagstukken zoals; social return of investment en onboarding van medewerkers.

Wat onderscheidt Danella?

Ze is eerlijk en vasthoudend in haar mening en feedback. Ze gaat vertrouwelijk met informatie om en afspraak is afspraak. Een echte senior en heel prettig om mee samen te werken.

Overige opmerkingen

Spreuk: ‘’Wat je vandaag doet is belangrijk, want je geeft er een dag van jouw leven voor.’’

Het eigen belang van Danella is ondergeschikt aan het belang van de opdracht/organisatie.

Diana Edelman

Manager Axxicom Thuishulp

‘’Danella is een echte senior en heel prettig om mee samen te werken.’’

Rabobank

Gerald van Rijt

Manager HR Services Rabobank

Waarom heeft u gekozen voor Danella? 

Vanwege Danella’s kennis en ervaring met procesoptimalisatie en de mooie balans in haar aanpak tussen scherpe zakelijke no-nonsense en een goed oog voor menselijkheid.

Welke werkzaamheden heeft Danella binnen uw organisatie uitgevoerd? 

Bij HR Operations heeft Danella gedurende 2 jaar naar volle tevredenheid invulling gegeven aan projectleider- en managementrollen in verschillende teams afhankelijk van de fase van organisatie en team.

In die rollen heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de transformatie van de eenheid van een administratieve verwerker tot een professionele gebruikersondersteuning met een prima McKinsey waardering.

Denk hierbij aan het verbeteren van HR processen, voorbereiden en begeleiden van adviesaanvragen en het verbeteren van samenwerking binnen en tussen verschillende teams en in de keten.

Wat onderscheidt Danella?

Ik ken geen andere collega die zo volledig gedreven wordt door haar kernwaarden en overtuigingen. Een betrouwbare, professionele aanpak waarin onderling vertrouwen centraal staat.

Daarnaast zijn elementen als transparantie, feedback geven en ontvangen en de vanzelfsprekendheid om steeds vanuit de klant te denken heel prettig om mee te werken.  

HR Pluryn

Waarom heeft u gekozen voor Danella? 

Haar ervaring op HR in relatie tot de bedrijfsmatige inzichten en een wat zakelijkere sturing, wat noodzakelijk was binnen Pluryn.

Welke werkzaamheden heeft Danella binnen uw organisatie uitgevoerd? 

Danella had de leiding over twee teams: Salaris- en personeelsadministratie. Onderdeel van de opdracht was het aanbrengen van structuur, bevorderen van zelforganisatie en het verbeteren van processen. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor een aantal projecten waaronder het optimaliseren van geautomatiseerde workflows binnen AFAS en verdere digitaliseren van werkwijzen. Als laatste heeft zij een transitie verzorgd binnen het verzuimdomein van de organisatie.

Wat onderscheidt Danella?

Danella is gedreven en oprecht. Zij geeft teams en medewerkers de ruimte om zaken zelf te organiseren, maar stuurt ook net zo gemakkelijk bij als de situatie daar om vraagt. Danella stuurt als nodig stevig op het proces, heeft empathie voor de medewerker waarbij zij haar eigen positie binnen het team zorgvuldig bewaakt.

Overige opmerkingen

Ik heb Danella leren kennen als een prettige, betrokken collega met een kritische kijk waarbij zij net zo gemakkelijk in staat is om op haar eigen handelen te reflecteren. Zij is volhardend en houdt haar doel voor ogen.

Tanja Smits

Clusterleider HR Pluryn

‘’Danella is volhardend en houdt haar doel voor ogen.‘’