Diensten

Danella is voor meerdere rollen inzetbaar binnen een organisatie. Ze heeft expertise en ervaring op het gebied van projectmanagement, interim management en general management.

Uitgangspunten

Bij elke opdracht gaat Danella uit van deze vier uitgangspunten:

Duidelijke strategische richting

Een robuuste strategie is cruciaal om verandering te bewerkstelligen en zorgt ervoor dat iedereen binnen je organisatie aan dezelfde doelen werkt.

Heldere actieplanning

Effectieve verandering vereist een goed proces- en projectmanagement. Dit is waar je strategie wordt vertaald naar duidelijke voordelen en verbeterde organisatorische mogelijkheden.

Sterke cultuur

Cultuur kan verandering maken of breken. In omgevingen die veilig en open zijn, waar samenwerking wordt gestimuleerd en die ontvankelijk zijn voor nieuwe idee├źn, is een succesvolle verandering een stuk waarschijnlijker.

Gezond gedrag

Menselijk gedrag is een heel belangrijke pijler voor nieuwe manieren van werken. Elk team moet bereid zijn verandering en de kansen die het biedt te omhelzen.

Interim management

General management

Lean & Agile Scrum

Projectmanagement

Focus op tijd en activiteit

Danella benadert projectmanagement op analytische wijze door het project in te delen in fasen waarin tijd, middelen, management en resultaat centraal staan. Danella werkt gestructureerd aan het Plan van Aanpak, waarbij plan-do-check-act consequent nagevolgd wordt. Binnen het project heeft Danella ook oog voor de medewerkers en wordt er ruimte gereserveerd voor coaching en individuele begeleiding.

Interim management

Focus op tijdelijk leidinggeven

Als Interim Manager wordt Danella ingezet als vervanger of als verandermanager. In beide situaties besteedt Danella aandacht aan de harde kant van de opdracht (plan van aanpak en rapportages) en de zachte kant van de opdracht (coaching en motivatie van de medewerkers). Danella is ervan overtuigd dat bij verandertrajecten de zachte kant prominent aandacht moet krijgen.

HR Manager en Business Partner

Focus op de medewerkers

Als HR Manager of HR Business Partner zorgt Danella ervoor dat het geheel van maatregelen dat is gericht op de medewerker in lijn is met de strategische richting van de organisatie. Doel is te zorgen voor het welzijn van de medewerkers terwijl tegelijkertijd de doelstellingen van de organisatie worden behaald.

Lean

Focus op processen

Door het toepassen van Lean zorgt Danella ervoor dat bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Hierdoor wordt er effici├źnter gewerkt en worden klantwaarde en klanttevredenheid vergroot.

(Lean = de dingen goed doen)

Agile Scrum

Focus op verandering

Door agile te werken leert Danella teams zo effectief mogelijk in te spelen op veranderingen van buitenaf. Met als resultaat: tevreden klanten, gelukkiger medewerkers en een gezond bedrijfsresultaat.

(Agile = de goede dingen doen)